Home

landing_cover
Article
มิติใหม่แห่งนโยบายสาธารณะ ฟังเสียง ‘ประชาชน’ เพื่อสร้างนโยบาย

ยิ่งเวลาเดินหน้ามาไกล โลกก็ยิ่งเจอความท้าทายที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี การสั่นสะเทือนของภูมิรัฐศาสตร์โลก หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หลายประเทศกำลังมองหาแนวทางวิธีการออกแบบนโยบายใหม่ๆ ซึ่งหนึ่งในแนวทางคือ “ห้องปฏิบัติการนโยบาย” (Policy Lab)

landing_cover
Data Visualization
ส่องโซเชียลดูความในใจคนรุ่นใหม่ เป็นทุกข์อย่างไรในยุคโควิด-19

Data Visualization รวบรวมข้อมูลจากการกวาดความคิดเห็นของคนบนโลกออนไลน์ (Social Listening) เกี่ยวกับสุขภาพจิตเยาวชน มากกว่า 100,000 ข้อความ และ 10 ล้าน Social Media Engagement

previous arrow
next arrow

Knowledge

Explore articles, infographics and videos on public policy

Vocab of The Week

Introduce Policy Vocabularies
Vocabs of The Week

Big Data

Big Data หมายถึง ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน และถูกผลิตโดยเครื่องมือต่างๆ เนื้อหาข้อมูลของบิ๊กดาต้านั้นมีตั้งแต่ข้อมูลวิทยาศาสตร์ (อาทิ แบบแผนการตกของฝนในระดับภูมิภาค) จนไปถึงข้อมูลส่วนตัว (ร่องรอยทางดิจิทัลที่เราทิ้งไว้บนโซเชียลมีเดีย) ที่มาของบิ๊กดาต้านั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่ผู้คน เทคโนโลยีอัจฉริยะ ไปจนถึงเซ็นเซอร์ ประโยชน์ของบิ๊กดาต้าคือ มันสามารถถูกนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น UNDP Ethiopia ร่วมมือกับบริษัทวิเคราะห์ดาต้าชื่อ InnoConnect และองค์การจัดการจราจรแห่งเมือง Addis Ababa จัดทำบทวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และทำแผนที่วิเคราะห์เหตุรถชนในเมือง Addis Ababa เพื่อแสดงให้เห็นว่าเหตุรถชนในเมืองเกิดขึ้นตรงไหนบ้าง บทวิเคราะห์ที่อาศัยบิ๊กดาต้านี้เผยให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับออกแบบนโยบายเพิ่มความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

Vocabs of The Week

Intergeneration

Intergeneration หมายถึง การข้องเกี่ยวกันระหว่างผู้คนต่างวัยในแง่ของนโยบายสาธารณะ ทว่า นโยบายระหว่างวัยไม่ได้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันอย่างเดียว แต่นำอนาคตมาเป็นปัจจัยสำคัญของการออกนโยบายด้วย โดยมองว่าปัญหาสังคมต่างๆ นั้นส่งผลกระทบต่อผู้คนนับตั้งแต่อดีตจวบจนภายภาคหน้า นอกจากนี้นโยบายระหว่างวัยยังถูกออกแบบให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ใกล้ชิดและการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนต่างวัย รวมไปถึงความต้องการที่ทุกคนทุกวัยมีร่วมกัน

ตัวอย่าง

นับตั้งแต่ปี 2012 UNDP ได้ดำเนินโครงการเสริมพลังเยาวชนชื่อว่า “YouthConnekt” จุดประสงค์ของโครงการนี้คือช่วยให้เยาวชนในแอฟริกาที่สนใจการพัฒนาได้ทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญในสายงานอาชีพต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่สามารถผลักดันพวกเขาในเชิงเศรษฐกิจได้ ตลอดระยะเวลา 10 ปี โครงการนี้ได้ส่งเสริมนักธุรกิจที่เป็นเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ผ่านการให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โอกาสฝึกงาน และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ นี่เป็นส่วนหนึ่งของ UN Youth Strategy ซึ่งให้ความสำคัญกับการเสริมพลังเยาวชนควบคู่ไปกับความร่วมมือระหว่างคนต่างวัย

Vocabs of The Week

Digital Divide

Digital Divide หมายถึง ความเหลื่อมล้ำจากการขาดช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรู้ด้านดิจิทัล หรือโอกาสในการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาตัวเองหรือต่อยอดทางอาชีพ ช่องว่างระหว่างผู้คนนี้กว้างขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมันสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำชนิดอื่นๆ โดยตรง (อาทิ การกดขี่ทางเพศ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ การอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และการแบ่งแยกชนชั้น) ซึ่งความเหลื่อมล้ำเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าใครจะเข้าถึงระบบดิจิทัลได้มากน้อยขนาดไหน

ตัวอย่าง

ในปี 2022 UNDP Philippines ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสรรคในการเข้าถึงเศรษฐกิจแพลตฟอร์มสำหรับผู้หญิงและคนชายขอบอื่นๆ ในประเทศจากการวิเคราะห์พบว่าความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลคืออาการที่บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ำอื่นๆ โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างคนในเมืองและคนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำที่ทับซ้อนกันยังส่งผลร้ายต่อมาตรการแทรกแซงเชิงดิจิทัลสำหรับผู้คนในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย โดยนักวิจัยชี้ว่าการยกระดับการเข้าถึงระบบดิจิทัลจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อความเหลื่อมล้ำมิติอื่นๆ ได้รับการจัดการไปพร้อมๆ กัน

Vocabs of The Week

Renew

Renew หมายถึง การช่วยให้ชุมชนออกจากสภาพย่ำแย่ด้วยวิธีต่างๆ อาทิเช่น การขยายระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนนั้นๆ เช่น การสร้างที่อยู่อาศัยที่สนับสนุนโดยรัฐ การยกระดับสุขอนามัยชุมชน และการเพิ่มความเชื่อมต่อในการเดินทาง (connectivity) ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลายมากขึ้น เราอาจรื้อฟื้นชุมชนได้ด้วยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางการค้าเช่นกัน

ตัวอย่าง

ตั้งแต่ปี 2015 – 2020 UNDP ได้ดำเนินโครงการชื่อ “Productivity and Urban Renewal in East Jerusalem Programme (PURE)” เพื่อสนับสนุนคนปาเลสไตน์ในเยรูซาเล็มตะวันออกในมิติเศรษฐกิจและสังคม โครงการนี้ให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจกับชุมชนผ่านการฟื้นฟูย่านธุรกิจ ขยายธุรกิจท่องเที่ยว และช่วยให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถทำธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น นอกเหนือไปจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์แล้ว โครงการ PURE ยังช่วยบูรณะตึกที่อยู่ในสภาพย่ำแย่ให้กลับมาเป็นปรกติอีกด้วย

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top