หน้าแรก

landing_cover
Article
มิติใหม่แห่งนโยบายสาธารณะ ฟังเสียง ‘ประชาชน’ เพื่อสร้างนโยบาย

ยิ่งเวลาเดินหน้ามาไกล โลกก็ยิ่งเจอความท้าทายที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี การสั่นสะเทือนของภูมิรัฐศาสตร์โลก หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หลายประเทศกำลังมองหาแนวทางวิธีการออกแบบนโยบายใหม่ๆ ซึ่งหนึ่งในแนวทางคือ “ห้องปฏิบัติการนโยบาย” (Policy Lab)

landing_cover
Data Visualization
ส่องโซเชียลดูความในใจคนรุ่นใหม่ เป็นทุกข์อย่างไรในยุคโควิด-19

Data Visualization รวบรวมข้อมูลจากการกวาดความคิดเห็นของคนบนโลกออนไลน์ (Social Listening) เกี่ยวกับสุขภาพจิตเยาวชน มากกว่า 100,000 ข้อความ และ 10 ล้าน Social Media Engagement

previous arrow
next arrow

งานของเรา

Policy For Youth

นโยบายสุขภาพจิตเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน

ส่องโซเชียลดูความในใจคนรุ่นใหม่เป็นทุกข์อย่างไรในยุคโควิด

Knowledge

สำรวจบทความ โพลล์ และวีดีโอด้านนโยบายสาธารณะ

Online
Courses

คอร์สออนไลน์

แพลตฟอร์มส่งต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรม เชิงนโยบายกับนักออกแบบนโยบายระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงสาธารณชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ

Vocab of The Week

แนะนำคำศัพท์ด้านนโยบาย
Vocabs of The Week

Big Data

Big Data หมายถึง ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน และถูกผลิตโดยเครื่องมือต่างๆ เนื้อหาข้อมูลของบิ๊กดาต้านั้นมีตั้งแต่ข้อมูลวิทยาศาสตร์ (อาทิ แบบแผนการตกของฝนในระดับภูมิภาค) จนไปถึงข้อมูลส่วนตัว (ร่องรอยทางดิจิทัลที่เราทิ้งไว้บนโซเชียลมีเดีย) ที่มาของบิ๊กดาต้านั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่ผู้คน เทคโนโลยีอัจฉริยะ ไปจนถึงเซ็นเซอร์ ประโยชน์ของบิ๊กดาต้าคือ มันสามารถถูกนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น UNDP Ethiopia ร่วมมือกับบริษัทวิเคราะห์ดาต้าชื่อ InnoConnect และองค์การจัดการจราจรแห่งเมือง Addis Ababa จัดทำบทวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และทำแผนที่วิเคราะห์เหตุรถชนในเมือง Addis Ababa เพื่อแสดงให้เห็นว่าเหตุรถชนในเมืองเกิดขึ้นตรงไหนบ้าง บทวิเคราะห์ที่อาศัยบิ๊กดาต้านี้เผยให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับออกแบบนโยบายเพิ่มความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

Vocabs of The Week

Intergeneration

Intergeneration หมายถึง การข้องเกี่ยวกันระหว่างผู้คนต่างวัยในแง่ของนโยบายสาธารณะ ทว่า นโยบายระหว่างวัยไม่ได้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันอย่างเดียว แต่นำอนาคตมาเป็นปัจจัยสำคัญของการออกนโยบายด้วย โดยมองว่าปัญหาสังคมต่างๆ นั้นส่งผลกระทบต่อผู้คนนับตั้งแต่อดีตจวบจนภายภาคหน้า นอกจากนี้นโยบายระหว่างวัยยังถูกออกแบบให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ใกล้ชิดและการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนต่างวัย รวมไปถึงความต้องการที่ทุกคนทุกวัยมีร่วมกัน

ตัวอย่าง

นับตั้งแต่ปี 2012 UNDP ได้ดำเนินโครงการเสริมพลังเยาวชนชื่อว่า “YouthConnekt” จุดประสงค์ของโครงการนี้คือช่วยให้เยาวชนในแอฟริกาที่สนใจการพัฒนาได้ทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญในสายงานอาชีพต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่สามารถผลักดันพวกเขาในเชิงเศรษฐกิจได้ ตลอดระยะเวลา 10 ปี โครงการนี้ได้ส่งเสริมนักธุรกิจที่เป็นเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ผ่านการให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โอกาสฝึกงาน และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ นี่เป็นส่วนหนึ่งของ UN Youth Strategy ซึ่งให้ความสำคัญกับการเสริมพลังเยาวชนควบคู่ไปกับความร่วมมือระหว่างคนต่างวัย

Vocabs of The Week

Digital Divide

Digital Divide หมายถึง ความเหลื่อมล้ำจากการขาดช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรู้ด้านดิจิทัล หรือโอกาสในการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาตัวเองหรือต่อยอดทางอาชีพ ช่องว่างระหว่างผู้คนนี้กว้างขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมันสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำชนิดอื่นๆ โดยตรง (อาทิ การกดขี่ทางเพศ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ การอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และการแบ่งแยกชนชั้น) ซึ่งความเหลื่อมล้ำเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าใครจะเข้าถึงระบบดิจิทัลได้มากน้อยขนาดไหน

ตัวอย่าง

ในปี 2022 UNDP Philippines ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสรรคในการเข้าถึงเศรษฐกิจแพลตฟอร์มสำหรับผู้หญิงและคนชายขอบอื่นๆ ในประเทศจากการวิเคราะห์พบว่าความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลคืออาการที่บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ำอื่นๆ โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างคนในเมืองและคนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำที่ทับซ้อนกันยังส่งผลร้ายต่อมาตรการแทรกแซงเชิงดิจิทัลสำหรับผู้คนในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย โดยนักวิจัยชี้ว่าการยกระดับการเข้าถึงระบบดิจิทัลจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อความเหลื่อมล้ำมิติอื่นๆ ได้รับการจัดการไปพร้อมๆ กัน

Vocabs of The Week

Renew

Renew หมายถึง การช่วยให้ชุมชนออกจากสภาพย่ำแย่ด้วยวิธีต่างๆ อาทิเช่น การขยายระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนนั้นๆ เช่น การสร้างที่อยู่อาศัยที่สนับสนุนโดยรัฐ การยกระดับสุขอนามัยชุมชน และการเพิ่มความเชื่อมต่อในการเดินทาง (connectivity) ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลายมากขึ้น เราอาจรื้อฟื้นชุมชนได้ด้วยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางการค้าเช่นกัน

ตัวอย่าง

ตั้งแต่ปี 2015 – 2020 UNDP ได้ดำเนินโครงการชื่อ “Productivity and Urban Renewal in East Jerusalem Programme (PURE)” เพื่อสนับสนุนคนปาเลสไตน์ในเยรูซาเล็มตะวันออกในมิติเศรษฐกิจและสังคม โครงการนี้ให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจกับชุมชนผ่านการฟื้นฟูย่านธุรกิจ ขยายธุรกิจท่องเที่ยว และช่วยให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถทำธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น นอกเหนือไปจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์แล้ว โครงการ PURE ยังช่วยบูรณะตึกที่อยู่ในสภาพย่ำแย่ให้กลับมาเป็นปรกติอีกด้วย

Our Partners

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top