คอร์สออนไลน์

Online Courses

คอร์สออนไลน์

Thailand Policy Lab ต้องการเป็นแพลตฟอร์มส่งต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมเชิงนโยบายกับนักออกแบบนโยบายระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงสาธารณชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top