คำอธิบายบทเรียน

กระบวนการออกแบบนโยบายแบบดั้งเดิมมักมองหาทางออกทางเดียว หรือแก้ไขปัญหาแบบเส้นตรง จนทำให้นโยบายสร้างปัญหาใหม่โดยไม่ได้ตั้งใจ จีนา เบลล์ ผู้อำนวยการมูลนิธิคอร่า พาไปเข้าใจการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Portfolio Approach) ที่มองว่าการแก้ปัญหาต้องเน้นการสร้างประสบการณ์ร่วม เรียนรู้ และดัดแปลงได้

อ่านบทความสรุปได้ที่นี่

 

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top