คำอธิบายบทเรียน

ในโลกที่ปัญหาเกิดขึ้นรวดเร็วและผันผวน การคาดหมายอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นต่อการออกแบบนโยบาย ที่พร้อมตอบรับกับความท้าทายใหม่ๆ เข้าใจความหมายของการมองการณ์ไกลหรือการคาดการณ์อนาคต (Foresight) กับโจชัว โพลชาร์ นักสังเกตการณ์อนาคตจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

อ่านบทความสรุปได้ที่นี่

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top