คำอธิบายบทเรียน

เดวน คาร์รูเธอร์ส ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารประจำ Pulse Lab Jakarta ศูนย์นวัตกรรมด้านข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติกับรัฐบาลอินโดนีเซีย พาไปศึกษากรณีตัวอย่างการรับมือกับภัยพิบัติในอินโดนีเซีย ด้วยการรวบรวมข้อมูลดิจิทัลผ่านดาวเทียม โซเชียลมีเดีย จนถึงข้อมูลจากชุมชน เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

อ่านบทความสรุปได้ที่นี่

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top