คำอธิบายบทเรียน

ความสำคัญและแนวทางการดึงข้อมูลบนโลกออนไลน์มาออกแบบนโยบายให้ตอบโจทย์ กับคัลลัม แฮนด์ฟอร์ธ ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะจากศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

อ่านบทความสรุปได้ที่นี่

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top