คำอธิบายบทเรียน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ กรรมการบริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติพูดถึงความท้าทาย ความจำเป็น และเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งนวัตกรรมขึ้นในประเทศไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

อ่านบทความสรุปได้ที่นี่

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top