คำอธิบายบทเรียน

เคท ซัททัน หัวหน้าประจำศูนย์นวัตกรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีประสบการณ์ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการออกแบบนโยบายในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 35 ประเทศ

เคท ซัททัน พูดถึงการแก้ปัญหาซับซ้อนที่ไม่สามารถใช้กระบวนการออกแบบนโยบายแบบดั้งเดิม ที่มองหาทางออกแค่ทางเดียว ซึ่งแตกต่างจากปัญหาเชิงเทคนิคที่มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนอยู่แล้ว

อ่านบทความสรุปได้ที่นี่

 

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top