คำอธิบายบทเรียน

สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาประจำสภาพัฒน์ฯ พูดถึงกลยุทธ์และเส้นทางการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนา

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top