คำอธิบายบทเรียน

อาจุง ลี ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายประจำ UNDP Seoul Policy Center พูดถึงเส้นทางการพลิกโฉมของกรุงโซลสู่เมืองดิจิทัลและอนาคต ที่เน้นการลดการทุจริตและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top